dilluns, 14 de juliol del 2008

Taller de Contact Improvització


A principis dels anys 70 als Estats Units sorgeix una nova forma de dansa denominada "Contact Improvisation". Els primers impulsors d'aquesta tècnica veníen del camp de la dansa moderna i van incorporar elements i idees de tècniques com ara el Tai Txi i l'Aikido.
Es tracta d'un estil de dansa on els ballarins es concentren més en la percepció interna del moviment i en el contacte amb l'altre que en formes i rutines definides.
Consideren que el contacte i la interacció amb un altre persona és una manera de construir i tenir una nova experiència del Jo. La ment atenta en l'aquí i l'ara percebent els petits moviments del cos produits per la gravetat. L'objectiu és observar els sutils moviments d'ajustament constant que realitza el cos per impedir la seva caiguda.
És una forma de meditació que calma i prepara la persona per les complexes interaccions amb una altre cos, a partir d'una zona de contacte. Després del "toc" els cosos es comuniquen, juguen a moure's i ser moguts, explorant formes diferents de tractar l'impuls i la gravetat. (Alba)
El proper cap de setmana dels 19 i 20 de juliol ens acostarem a aquesta tècnica tan propera en l'objectiu de desenvolupar la consciència del nostre cos i per tant també de nosaltres mateixos.
L'horari serà els dos dies de 10 a 14h i el preu 50€.