divendres, 16 de maig del 2008

La consciència corporal


Tenir consciència de nosaltres mateixos ens proporciona fermesa i llibertat en els diferents àmbits de la nostra vida. El concepte de consciència d’un mateix engloba la consciència del nostre cos, de les nostres sensacions, sentiments, emocions, pensaments i valors. Però en primer lloc la consciència de nosaltres mateixos és la consciència del nostre propi cos. (Isabelle Filliotzat)

Sentir el meu cos com una part de mi mateix, no tan sols tenir un cos sinó ser un cos m'instal·la en el present.

“Cóm percebem i experimentem el nostres cos es relaciona significativament amb cóm ens percebem a nosaltres mateixos” (Pruzinsky i Cash)

“Es considera la consciència corporal un mitjà fonamental per canviar i modificar les respostes emocionals i motores. S’ha de tenir en compte que s’entra en un procés de realimentació, ja que el moviment conscient ajuda a incrementar a la vegada la consciència corporal i la relaxació “ (José Antonio García Higuera).